faktoria - rodzaje przedsiębiorstw

Aktualizacja 20 grudnia 2021

Przedsiębiorstwo to jednostka organizacyjna, która prowadzi działalność gospodarczą, wyodrębniona ekonomicznie, prawnie, terytorialnie oraz organizacyjnie. Obejmuje zasoby finansowe, ludzkie, materialne oraz niematerialne. Podstawowym celem przedsiębiorstwa jest osiąganie zysków, a także zaspokajanie potrzeb konsumentów.Ważnym pojęciem, nierozerwalnie związanym z przedsiębiorstwem są koszty. Definiowane są one jako celowe oraz uzasadnione zużycie czynników produkcji (zasobów, materiałów, maszyn, czy też pracy ludzkiej) wyrażonych w mierniku pieniężnym, dotyczące określonego przedziału czasowego. Wyróżnia się koszty stałe ponoszone nawet w okresie, gdy firma nie prowadzi produkcji oraz koszty zmienne, które związane są bezpośrednio z produkcją.

Na stronie https://faktoria.pl/porada/koszty-stale-i-zmienne    znajdziesz informacje na temat kosztów stałych i zmiennych w działalności gospodarczej

Klasyfikacja przedsiębiorstw

Ze względu na wielkość

Biorąc pod uwagę liczbę zatrudnionych osób, sumę aktywów bilansowych, a także roczny obrót przedsiębiorstwa dzielą się na:

  • mikroprzedsiębiorstwa – zatrudniają do 9 pracowników, roczny obrót nie przekracza 2 milionów euro lub całkowity roczny bilans nie przekracza 2 milionów euro;
  • małe przedsiębiorstwa – zatrudniają od 10 do 49 pracowników, roczny obrót nie przekracza 10 milionów euro lub suma aktywów nie przekracza 10 milionów euro;
  • średnie przedsiębiorstwa – zatrudniają od 50 do 249 pracowników, roczny obrót nie przekracza 50 milionów euro lub całkowity roczny bilans nie przekracza 43 milionów euro;
  • duże przedsiębiorstwa – wszystkie pozostałe przedsiębiorstwa, które przekraczają powyższe limity co do ilości zatrudnionych osób oraz wielkości obrotu lub sumy bilansowej.

Ze względu na formę własności

To kryterium wprowadza podstawowy podział na przedsiębiorstwa sektora prywatnego oraz sektora publicznego. W obydwu przypadkach można dokonać kolejnego podziału ze względu na różnice w formie własności.

Sektor prywatny

W sektorze prywatnym wyróżniać będziemy spółki, spółdzielnie oraz działalności gospodarcze prowadzone przez osoby fizyczne.

1. Spółki

Są to podmioty gospodarcze ustanowione na podstawie umowy zawartej przez jej wspólników, którzy zobowiązują się do jej prowadzenia. Spółki posiadają własny majątek, a kwestie prawne uzależnione są od wyboru formy prawnej prowadzonej działalności.

  • Spółka cywilna – to działalność prowadzona w oparciu o przepisy kodeksu cywilnego, ich charakter jest zbliżony do handlowych spółek osobowych.
  • Spółka kapitałowa – posiada pełną osobowość prawną, która rodzi pewne prawa, jak i obowiązki. Regulowana na mocy kodeksu spółek handlowych. Do tej grupy należą: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółka akcyjna.
  • Spółka osobowa – nie posiada pełnej osobowości prawnej. Przysługują jej jedynie niektóre prawa i obowiązki, które umożliwiają jej udział w obrocie. Podobnie jak spółka kapitałowa działa w oparciu o kodeks spółek handlowych. Wśród spółek osobowych wyróżnić należy: spółkę komandytową, komandytowo-akcyjną, jawną oraz partnerską.

2. Spółdzielnie

Są to dobrowolne zrzeszenia, prowadzące działalność zgodnie z interesem swoich członków. Wyróżnia się spółdzielnie wytwórców np. przemysłowe i rolnicze, a także użytkowników np. mieszkańców.

Sektor publiczny

W tej kategorii wyróżnia się przedsiębiorstwa będące własnością Skarbu Państwa, samorządu terytorialnego, bądź też mieszaną.

Ze względu na rodzaj prowadzonej działalności można dokonać klasyfikacji przedsiębiorstw z podziałem na:

  • handlowe – prowadzące sprzedaż, zarówno hurtową, jak i detaliczną;
  • produkcyjne – których działalność opiera się na wytwarzaniu dóbr materialnych, do tej kategorii zaliczyć można także przedsiębiorstwa rolne, budowlane oraz przemysłowe;
  • usługowe – domeną tego typu przedsiębiorstw jest świadczenie usług np. turystycznych, komunalnych, oświatowych, transportowych, księgowych, zdrowotnych.

Autor: https://faktoria.pl/

 

Średnia ocena / 5. Liczba głosów:

Brak głosów - oceń jako pierwszy!

1 KOMENTARZ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj