(Last Updated On: 20 października 2011)

Ubiegający się o świadczenia rodzinne lub z Funduszu Alimentacyjnego złoży oświadczenie o dochodzie na określonym wzorze druku. Do tej pory takiego wzoru nie było.


Więcej … Źródło: Rodzic złoży wniosek o zasiłek rodzinny tylko na nowym druku

Oceń artykuł