(Last Updated On: 11 stycznia 2011)

W opinii dr. Marka Mobiusa, Prezesa Templeton Asset Management, rok 2010 był rokiem ożywienia gospodarczego. Wiele rynków wschodzących notowało solidne wzrosty PKB i odbudowywało swą kondycję nadszarpniętą przez negatywny wpływ kryzysu finansowego w 2008 r.


Więcej … Źródło: Rok 2010: Rekordowy napływ kapitału do rynków wschodzących

Oceń artykuł