(Last Updated On: 30 maja 2011)

Jutro upływa termin dostarczenia do KRUS zaświadczenia o wysokości należnego podatku za ubiegły rok.

P4wNyoDXyJs - Rolnik prowadzący działalność gospodarczą musi przekazać do KRUS dane o zarobkach

Więcej … Źródło: Rolnik prowadzący działalność gospodarczą musi przekazać do KRUS dane o zarobkach