(Last Updated On: 30 marca 2011)

W walce z zatorami płatniczymi przydatne są wielostronne rozliczenia. Do rozliczeń trójstronnych można wykorzystać instytucję przekazu. Dopuszczalne jest też zawieranie wielostronnych porozumień kompensacyjnych. Wymaga to jednak aktywnego współdziałania ze strony kontrahenta. Jeśli nie można na to liczyć, warto rozważyć dokonanie cesji wierzytelności w celu jej potrącenia.

Więcej … Źródło: Rozliczenia trójstronne receptą na zatory w płatnościach

Oceń artykuł