(Last Updated On: 30 grudnia 2010)

Podatnik ma prawo do odliczenia VAT w rozliczeniu za okres, w którym otrzymał fakturę, lub za jeden z dwóch następnych okresów rozliczeniowych. W sytuacji gdy oryginał faktury nie dotarł do nabywcy lub uległ zniszczeniu, to sprzedawca na wniosek nabywcy ponownie wystawia fakturę zgodnie z danymi zawartymi w jej kopii.

Więcej … Źródło: Rozliczenia VAT z duplikatu faktury

Oceń artykuł