(Last Updated On: 1 listopada 2011)

 Zorganizowanie w salach części edukacyjnej i rekreacyjnej, ograniczenie liczby uczniów do 26 i zapewnienie właściwej opieki świetlicowej to – zdaniem Rzecznika Praw Dziecka – kluczowe warunki, jakie powinny spełnić szkoły przygotowujące się na przyjęcie sześciolatków.


Więcej … Źródło: RPD o warunkach, jakie powinny spełniać szkoły przy przyjęciu 6-latków

Oceń artykuł