(Last Updated On: 7 maja 2011)

Rzecznik Praw Obywatelskich uważa, że ubliżanie sądowi na piśmie nie powinno być karalne. Irena Lipowicz wystąpiła w tej sprawie z pytaniem prawnym do Sądu Najwyższego wobec rozbieżności w orzecznictwie w tych sprawach.

nHOeXeB4 mc - RPO: nie karać za pisemne ubliżanie sądowi

Więcej … Źródło: RPO: nie karać za pisemne ubliżanie sądowi