(Last Updated On: 4 kwietnia 2011)

RPO zaskarżyła do Trybunału Konstytucyjnego przepisy dotyczące ustalania maksymalnej stawki za pobyt w izbie wytrzeźwień. Prof. Irena Lipowicz chce, by wysokość opłat nie była ustalana w sposób dowolny, jak jest obecnie, ale według jasno sprecyzowanych kryteriów.

YG42SAB4FtQ - RPO zaskarżyła do TK przepisy o opłatach w izbach wytrzeźwień

Więcej … Źródło: RPO zaskarżyła do TK przepisy o opłatach w izbach wytrzeźwień