(Last Updated On: 4 lipca 2011)

W Polsce funkcjonuje patologiczny proces uchwalania prawa. Z jednej strony mamy silne grupy interesów, z drugiej strony słabe państwo oraz mechanizmy, które pozwalają grupom interesów uzyskiwać korzyści kosztem społeczeństwa. Wejście Polski do UE przyczyniło się do dalszego narastania patologii w tym obszarze.


Więcej … Źródło: Rybiński: Czyje interesy realizuje Sejm?

Oceń artykuł