(Last Updated On: 13 grudnia 2010)

Instrumenty pochodne W listopadzie br. całkowity wolumen obrotu instrumentami pochodnymi wyniósł 1,14 mln sztuk. W okresie styczeń – listopad 2010 wolumen obrotu osiągnął poziom 13,6 mln sztuk i był o 6,5% wyższy od obrotu w analogicznym (..)


Więcej … Źródło: Rynek instrumentów pochodnych oraz produktów strukturyzowanych w listopadzie 2010 r.

Oceń artykuł