(Last Updated On: 2 grudnia 2011)

Z aktualnej wyceny instrumentów finansowych wynika, że rynek dyskontuje wejście Polski do strefy euro w przedziale lat 2021-2022 wobec 2020-2022 przed miesiącem

Więcej … Źródło: Rynek wycenia wejście Polski do strefy euro w przedziale 2021-2022

Oceń artykuł