(Last Updated On: 14 grudnia 2010)

Ubezpieczony będzie mógł żądać od ZUS zwrotu nienależnie opłaconych składek przez 10 lat od ich zapłaty, a nie jak dotychczas, tylko przez 5 lat. Taką zmianę przewiduje przyjęty we wtorek przez Radę Ministrów projekt nowelizacji ustawy o systemie ubezpieczeń


Więcej … Źródło: Rząd: 10 lat na żądanie zwrotu od ZUS nienależnie opłaconych składek

Oceń artykuł