(Last Updated On: 11 stycznia 2011)

Projekt Prawa o ustroju sądów powszechnych, ustalający m.in. warunki, jakie muszą spełniać kandydaci na ławników, przyjął we wtorek rząd. Określa on także sposób ich powoływania i odwoływania, a także reguluje zasady wynagradzania.


Więcej … Źródło: Rząd przyjął projekt regulujący powoływanie ławników

Oceń artykuł