(Last Updated On: 2 maja 2011)

Rada Ministrów przyjęła 24 z 95 projektów ustaw ze swojego planu. Rząd wykonał prace legislacyjne na to półrocze w 25 procentach. Z 36 priorytetowych zmian Rada Ministrów przyjęła tylko 12 projektów.

mLgB yLn4 s - Rząd wykonał tylko jedną czwartą planu

Więcej … Źródło: Rząd wykonał tylko jedną czwartą planu