(Last Updated On: 10 maja 2011)

Okręgowy inspektor pracy będzie musiał wnioskować o odebranie uprawnień rzeczoznawcy bhp, który wyda niezgodną z przepisami opinię o projekcie budowlanym.

LQCR5HXfoEg - Rzeczoznawca bhp straci uprawnienia

Więcej … Źródło: Rzeczoznawca bhp straci uprawnienia