(Last Updated On: 30 listopada 2010)

Inspektor pracy będzie musiał informować przełożonych o każdym przypadku rażącego naruszenia lub pomijania przepisów przez rzeczoznawców do spraw bhp.


Więcej … Źródło: Rzeczoznawcy stracą uprawnienia za naruszenie przepisów BHP

Oceń artykuł