(Last Updated On: 24 maja 2011)

Zakończyły się konsultacje społeczne dotyczące projektu nowelizacji kodeksu postępowania karnego przygotowanego przez działającą przy ministrze sprawiedliwości Komisję Kodyfikacyjną Prawa Karnego. Nowe przepisy w sposób znaczący modyfikują zasady procedury karnej. Ich celem jest przede wszystkim przyspieszenie postępowań.

qpFUMRZnWmo - Sąd częściej wyda wyrok bez rozprawy. W postępowaniu będą brali udział referendarze

Więcej … Źródło: Sąd częściej wyda wyrok bez rozprawy. W postępowaniu będą brali udział referendarze