Zamiast rozwodu może zostać stwierdzona nieważność małżeństwa kościelnego. Przyjmuje się wówczas, że było nieważne już od momentu zawarcia. Ze skargą powodową do sądu diecezjalnego lub metropolitalnego ma prawo wystąpić każdy małżonek.

d6M Zda4NXM - Sąd diecezjalny stwierdzi nieważność ślubu w Kościele

Więcej … Źródło: Sąd diecezjalny stwierdzi nieważność ślubu w Kościele