(Last Updated On: 26 października 2011)

Na spółkę, w przypadku pociągnięcia jej do odpowiedzialności na zasadach ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione, mogą być nałożone określone kary. Czy sąd może w uzasadnionych przypadkach odstąpić od ich wymierzenia?


Więcej … Źródło: Sąd może odstąpić od wymierzenia kary pieniężnej spółce

Oceń artykuł