(Last Updated On: 4 maja 2011)

Niedopuszczalna jest skarga na uchwałę rady powiatu w sprawie wyboru przewodniczącego, nawet gdy wnosi ją sam radny.

ZBJ7vhMrEaU - Sąd nie bada prawidłowości wyboru przewodniczącego rady gminy

Więcej … Źródło: Sąd nie bada prawidłowości wyboru przewodniczącego rady gminy