(Last Updated On: 24 października 2011)

Prawomocny wyrok, bez względu na to, przed iloma laty został wydany, ma powagę rzeczy osądzonej. Oznacza to, że sąd nie może ponownie rozstrzygnąć sprawy, gdy dotyczy ona tych samych stron (a nawet ich następców prawnych), takiego samego przedmiotu rozstrzygnięcia oraz identycznej podstawy sporu.


Więcej … Źródło: Sąd nie zajmie się dwa razy tą samą sprawą

Oceń artykuł