(Last Updated On: 2 maja 2011)

Powtórny wniosek o wyłączenie sędziego drugiej instancji będzie mógł zostać odrzucony tylko wówczas, gdy zostanie oparty na tych samych okolicznościach co poprzedni.

wuqHZu vKW8 - Sama bezzasadność wniosku o wyłączenie sędziego drugiej instancji nie wystarczy

Więcej … Źródło: Sama bezzasadność wniosku o wyłączenie sędziego drugiej instancji nie wystarczy