(Last Updated On: 31 maja 2011)

Ustawa o działalności leczniczej pozwala na likwidację każdego publicznego szpitala bez wskazania, kto przejmie wykonywanie świadczeń – uważa dr Maciej Dercz, ekspert ds. ochrony zdrowia, Instytut Spraw Publicznych.

BsgGBk beRM - Samorząd, likwidując szpital, nie zapewni opieki pacjentom

Więcej … Źródło: Samorząd, likwidując szpital, nie zapewni opieki pacjentom