(Last Updated On: 11 kwietnia 2011)

Duża część odpowiedzialności za realizację ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach będzie zależała od samych samorządów. Eksperci podkreślają, że samorządy nie powinny mieć z tym kłopotów.

O3HFtz xvxo - Samorządy dadzą radę w utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Więcej … Źródło: Samorządy dadzą radę w utrzymaniu czystości i porządku w gminach