(Last Updated On: 29 marca 2011)

Obowiązek przeprowadzenia publicznego otwarcia złożonych ofert stanowi jeden z istotnych elementów zasady jawności postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Zamawiający w trakcie otwarcia ofert musi podać informacje określone w art. 86 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.


Więcej … Źródło: Scenariusz publicznego otwarcia złożonych ofert

Oceń artykuł