(Last Updated On: 4 maja 2011)

Spóźnialscy albo ściągający maturzyści nie mogą zdawać egzaminu w dodatkowym terminie. Do matury będą mogli przystąpić dopiero za rok.

UzUKQpEWE Y - Ściąganie na maturze wyklucza poprawkę

Więcej … Źródło: Ściąganie na maturze wyklucza poprawkę