(Last Updated On: 1 kwietnia 2011)

Poprawienie przez sędziego oczywistego błędu pisarskiego w aktach sprawy bez należytego sprostowania nie zasługuje na surową karę dyscyplinarną.

wxMNfhje5MQ - Sędzia musi sprostować błąd w aktach

Więcej … Źródło: Sędzia musi sprostować błąd w aktach