(Last Updated On: 30 kwietnia 2013)

Krajowa Rada Sądownictwa negatywnie zaopiniowała poselski (PO) projekt nowelizacji ustawy ? Prawo o ustroju sądów powszechnych, który zmierza do większej kontroli nad działalnością sądów.


Więcej … Źródło: Sędziowie sprzeciwiają się zwiększaniu nadzoru

Oceń artykuł