(Last Updated On: 31 sierpnia 2011)

Sejm uchwalił w środę nowelę ustaw o funduszach inwestycyjnych oraz o podatku dochodowym od osób prawnych. Wprowadza ona nowe zasady nadzoru nad zamkniętymi funduszami emitującymi certyfikaty inwestycyjne wyłączone z obrotu na rynku regulowanym.


Więcej … Źródło: Sejm uchwalił nowe przepisy dotyczące funduszy inwestycyjnych

Oceń artykuł