(Last Updated On: 13 maja 2011)

Sejm w piątkowym głosowaniu jednogłośnie wyraził zgodę na upoważnienie prezydenta do ratyfikacji konwencji o ochronie dziedzictwa architektonicznego Europy. Ratyfikowanie konwencji będzie miało znaczenie formalne, bo Polska spełnia już wszystkie jej wymogi.

rEpnmaLfCWk - Sejm za ratyfikacją konwencji w sprawie dziedzictwa architektonicznego

Więcej … Źródło: Sejm za ratyfikacją konwencji w sprawie dziedzictwa architektonicznego