(Last Updated On: 28 kwietnia 2011)

Sejm przyjął w czwartek ustawę o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej, która ma zreformować system opieki nad dziećmi pozbawionymi opieki rodziców i pomóc rodzinom, które mają kłopoty wychowawcze.

yhVjx1ZsuTQ - Sejmie przyjął ustawę o pieczy zastępczej

Więcej … Źródło: Sejmie przyjął ustawę o pieczy zastępczej