(Last Updated On: 7 maja 2011)

Selena FM planuje z zysku osiągniętego w 2010 roku przeznaczyć na dywidendę 7,27 mln zł, co daje 0,32 zł dywidendy na akcję – poinformowała spółka w piątkowym komunikacie.
Proponowanym dniem ustalenia prawa do dywidendy jest 4 lipca, a dniem jej wypłaty 12 lipca.
Decyzję w sprawie podziału zysku (..)

Więcej … Źródło: Selena FM: 0,32 zł dywidendy na akcję