(Last Updated On: 24 listopada 2010)

Otwarty katalog przesłanek, na podstawie których dyskryminacja jest zakazana – to najważniejsza z zaproponowanych przez Senat poprawek do tzw. ustawy antydyskryminacyjnej.


Więcej … Źródło: Senatorowie chcą poprawek w tzw. ustawie antydyskryminacyjnej

Oceń artykuł