(Last Updated On: 23 sierpnia 2013)

Warszawa, 07.11.2011 (ISB) – Silurian Hallwood Plc, podmiot współzależny Petrolinvest, zakończył proces emisji akcji w ramach oferty prywatnej oraz zawarł umowy subskrypcji akcji nowej emisji stanowiących łącznie 26% kapitału zakładowego i pozyskał kwotę 13 mln GBP (tj. 66,4 mln zł), (..)

Więcej … Źródło: Silurian z grupy Petrolinvest pozyskał 13 mln GBP z oferty prywatnej

Oceń artykuł