(Last Updated On: 11 kwietnia 2011)

TEZA: Sądy administracyjne kontrolują tylko tę działalność administracji publicznej, która ma miejsce po wydaniu wyroku stwierdzającego bezczynność lub uchylającego albo stwierdzającego nieważność rozstrzygnięcia.

ij8Z50X6fCE - Skarga na niewykonanie wyroku musi dotyczyć jego adresata

Więcej … Źródło: Skarga na niewykonanie wyroku musi dotyczyć jego adresata

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here