(Last Updated On: 24 października 2011)

Jeśli sąd uzna umowę zawartą przez dłużnika za bezskuteczną względem wierzyciela, to tylko ten wierzyciel uzyskuje prawo zaspokojenia swojej wierzytelności z przedmiotów, które znajdują się w majątku innej osoby. Takie orzeczenie wydał Sąd Apelacyjny w Szczecinie.


Więcej … Źródło: Skarga pauliańska chroni tylko wierzyciela

Oceń artykuł