(Last Updated On: 30 listopada 2010)

Polski pracownik wykonujący w innym kraju UE pracę najemną podlega systemowi ubezpieczeń społecznych za granicą. Wtedy firma może nawet przenieść na pracownika obowiązek regularnego opłacania składek


Więcej … Źródło: Składki na ubezpieczenia społeczne za granicą może płacić sam ubezpieczony

Oceń artykuł