(Last Updated On: 22 kwietnia 2013)

Jeżeli strony określiły w umowie rekompensatę z tytułu niewykonania w terminie zobowiązania, to później nie mogą się powoływać na wadę fizyczną sprzedanej nieruchomości ? orzekł Sąd Najwyższy.


Więcej … Źródło: Skoro w umowie jest rekompensata, to nie ma mowy o wadzie

Skoro w umowie jest rekompensata, to nie ma mowy o wadzie
5 (100%) 1 głosów