(Last Updated On: 24 marca 2011)

Doskonalenie znajomości języków obcych, obsługi komputera czy kurs zarządzania własną karierą zawodową – to dziedziny, w których najchętniej dokształcaliby się czynni zawodowo mieszkańcy woj. śląskiego.

SppcQQ0xAMQ - Ślązacy chcą się dokształcać, ale wciąż robią to zbyt rzadko

Więcej … Źródło: Ślązacy chcą się dokształcać, ale wciąż robią to zbyt rzadko