(Last Updated On: 22 marca 2011)

Funkcjonariuszom Służby Więziennej pełniącym służbę w warunkach szkodliwych przysługują z tego tytułu świadczenia socjalne.


Więcej … Źródło: Służba więzienna: przełożony funkcjonariusza zdecyduje o przyznaniu mu wczasów

Oceń artykuł