(Last Updated On: 11 maja 2011)

Powiaty mają wiele problemów, z którymi borykają się od lat. Wiele wysiłku wkładamy w to, żeby poprawiono to, co w państwie działa źle lub bardzo źle. Jednak wciąż napotykamy dziwne bariery, których nie jesteśmy w stanie przełamać.

7 cpuhRiTHM - Służby powinny wrócić do powiatów

Więcej … Źródło: Służby powinny wrócić do powiatów