(Last Updated On: 14 stycznia 2011)

Służebność gruntowa, która została wpisana do księgi wieczystej, ma pierwszeństwo przed ograniczonymi prawami rzeczowymi nieujawnionymi w księdze, nawet jeśli były one ustanowione wcześniej.


Więcej … Źródło: Służebność gruntowa ma pierwszeństwo przed ograniczonymi prawami rzeczowymi nieujawnionymi w księdze

Oceń artykuł