(Last Updated On: 21 listopada 2011)

Akcjonariusz może zaskarżyć uchwały walnego zgromadzenia, gdy bezzasadnie nie dopuszczono jego pełnomocnika do udziału w walnym. Pełnomocnik musi jednak legitymować się prawidłowym pełnomocnictwem – tak wynika z uchwały Sądu Najwyższego.


Więcej … Źródło: SN: Akcjonariusz niewpuszczony na walne może się bronić

Oceń artykuł