(Last Updated On: 25 lipca 2011)

Z chwilą uprawomocnienia się wyroku orzekającego rozwód, obowiązek przyczyniania się do zaspokajania potrzeb rodziny wygasa.


Więcej … Źródło: SN o świadczeniach alimentacyjnych: obowiązki rodzinne aż do rozwodu

Oceń artykuł