(Last Updated On: 14 marca 2011)

Wspólnik spółki cywilnej nie jest legitymowany do dochodzenia wierzytelności wchodzącej w skład majątku wspólnego wspólników tej spółki.


Więcej … Źródło: SN: wspólnik spółki cywilnej nie może sam dochodzić wierzytelności

Oceń artykuł