(Last Updated On: 12 marca 2011)

Spór zbiorowy z rządem oraz apel do prezydenta o niepodpisywanie ustaw reformujących szkolnictwo wyższe to kroki, które zamierza podjąć Rada Krajowa Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność”.


Więcej … Źródło: "Solidarność" rozważa możliwość referendum strajkowego na uczelniach

Oceń artykuł