(Last Updated On: 22 grudnia 2010)

Rodzic zastępczy niespokrewniony z dzieckiem powinien mieć prawo do świadczenia pielęgnacyjnego na takich samych zasadach jak rodzic spokrewniony.


Więcej … Źródło: Spokrewniony rodzic zastępczy ma prawo do świadczenia pielęgnacyjnego

Oceń artykuł