(Last Updated On: 11 stycznia 2011)

Konflikty w ramach spółki mogą doprowadzić do jej likwidacji. Jednym ze sposobów zakończenia działalności jest wydanie przez sąd prawomocnego orzeczenia o rozwiązaniu spółki.


Więcej … Źródło: Spółka może zostać rozwiązana przez orzeczenie sądowe

Oceń artykuł