(Last Updated On: 28 listopada 2011)

Przepisy generalnie zakazują, aby spółka z o.o. obejmowała, nabywała lub przyjmowała w zastaw własne udziały. Czy zatem spółka nie może stać się własnym wspólnikiem w związku z tym, że obejmie swoje udziały w toku podwyższenia kapitału zakładowego?


Więcej … Źródło: Spółka z o.o. nie ma prawa kupować własnych udziałów

Oceń artykuł